Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

27. Wskaż zmiany charakterystyczne dla rozpoznania zespołu nerczycowego:
1) obrzęki;

2) hipoalbuminemia;
3) krwiomocz;
4) białkomocz (>3,5 g/dz.);
5) hiperlipidemia;

6) białkomocz (>2 g/dz.).
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,4,6.
  • B. 1,2,4,5.
  • C. 2,3,4.
  • D. 1,2,5,6.
  • E. 1,2,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań