Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(198)

36. Prawidłowy wynik konwencjonalnej radiografii klatki piersiowej u 65-letniego mężczyzny (w wywiadzie – palenie tytoniu od 45 lat) z ogólnym osłabieniem i dusznością oraz bólem barku nie wyklucza raka płuca, ponieważ nowotwór może być umiejscowiony w okolicy o ograniczonej dostępności w radiograficznej ocenie.

  • A. oba prawdziwe ze związkiem przyczynowym.
  • B. oba prawdziwe bez związku przyczynowego.
  • C. pierwsze nieprawdziwe, drugie prawdziwe.
  • D. pierwsze prawdziwe, drugie nieprawdziwe.
  • E. oba nieprawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań