Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

39. Zaznacz odpowiedź prawidłową dotyczącą guzków tarczycy:

  • A. występują częściej u mężczyzn.
  • B. występują rzadziej na terenach ubogich w jod.
  • C. zwykle stwierdza się je u pacjentów w stanie eutyreozy.
  • D. u pacjentów z nadczynnością tarczycy są zawsze zmianami łagodnymi.
  • E. ryzyko rozwoju nowotworu w stwierdzonym guzku nie zależy od wieku pacjenta.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań