Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

43. Do wad współistniejących z guzem Wilmsa należą:
1) niedorozwój nerek, zdwojenie nerek, nerka podkowiasta, spodziectwo;
2) przerost połowiczy ciała, aniridia, wady układu kostno-stawowego, wady układu krążenia;
3) wady ośrodkowego układu nerwowego, rozszczep kręgosłupa, hipoplazja wątroby;
4) ostra białaczka limfoblastyczna, raki, chłoniaki;
5) Hepatoblastoma, Retinoblastoma, guzy kości, raki.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 2,4.
  • C. 3,5.
  • D. 1,4.
  • E. 1,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań