Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(198)

45.

Najrzadszym typem białaczki u dzieci jest:

  • A. CML.
  • B. AML.
  • C. ALL.
  • D. MDS.
  • E. CLL.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań