Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(198)

60. Które z wymienionych objawów mogą wystąpić we wstrząsie anafilaktycznym?
1) hipotonia;
2) pokrzywka;
3) duszność;
4) tachykardia;
5) wymioty.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,2,4.
  • C. 1,2,5.
  • D. 1,2,3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań