Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(198)

66. Do charakterystycznych objawów radiologicznych w nowotworach złośliwych kości należą:
1) ostroga mięsakowa (trójkąt Codmana);
2) przerwanie ciągłości okostnej;
3) rozdęcie kości;
4) ognisko zniszczenia kości;
5) odczyny okostnowe;
6) guz w tkankach miękkich.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 4,5.
  • E. tylko 6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań