Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

71. Kardiotokografia (KTG) jest metodą diagnostyczną w położnictwie:
1) jednocześnie rejestrującą czynność serca płodu i skurcze macicy;
2) w której kryteria oceny zawierają ocenę akceleracji i deceleracji;
3) pozwalającą rozpoznać niedotlenienie płodu;
4) wykorzystywaną w tzw. testach obciążeniowych.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 2,3,4.
  • C. 1,4.
  • D. 1,2,3.
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań