Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(198)

75. Kortykosterydoterapia celem przyspieszenia dojrzałości płuc płodu:
1) powinna być stosowana u każdej ciężarnej;
2) leczeniem objęte są kobiety ciężarne pomiędzy 24-34,6 tygodniem ciąży;
3) objawy porodu przedwczesnego są wskazaniem do jej zastosowania;
4) podanie betametazonu jest jedną z jej form ze względu na przenikanie przez łożysko;
5) obejmuje iniekcje prednizonu lub prednizolonu w dwóch dawkach podzielonych.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,5.
  • B. 1,2,4.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 2,3,4.
  • E. 1,2,3,5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań