Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(198)

82. Wybór postępowania w przypadkach łożyska przodującego zależy od: 
1) nasilenia krwawienia oraz ilości utraconej krwi;
2) stanu ogólnego ciężarnej lub rodzącej;
3) wieku ciążowego i dojrzałości płodu;
4) stopnia zaawansowania porodu;
5) wykładników stanu płodu.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 2,3,4.
  • B. 1,2,4,5.
  • C. 1,2,3,5.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. 2,3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań