Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(198)

91.

W raku szyjki macicy inwazja podścieliska o głębokości ≤ 3 mm i średnicy powierzchni nacieku do 7 mm to według klasyfikacji FIGO stopień:

  • A. O.
  • B. IA1.
  • C. IA2.
  • D. IB1.
  • E. IB2.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań