Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

78.

Wskaż czynniki ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży:

1) trombofilia;

2) stan przedrzucawkowy;

3) nadmiar białka C lub S;

4) odwodnienie;

5) cięcie cesarskie, zwłaszcza w przypadku rozpoczęcia akcji porodowej.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione
  • B. 1,2,4,5
  • C. 2,3,4,5
  • D. 1,2,3,5
  • E. 2,4,5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań