Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

92.

Wskaż zdanie nieprawidłowe dotyczące HTZ:

  • A. kobiety stosujące estrogenową terapię zastępczą wymagają biopsji endometrium przynajmniej raz w roku.
  • B. utrzymujące się krwawienie u pacjentki stosującej HTZ ze zmierzoną ultrasonograficznie grubością endometrium wynoszącą 3 mm nie wymaga dalszej diagnostyki.
  • C. estrogenowa terapia zastępcza powoduje obniżenie frakcji cholesterolu LDL i wzrost HDL.
  • D. HTZ zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej w grupie pacjentek do dziesięciu lat po menopauzie.
  • E. HTZ powoduje wzrost gęstości mammograficznej piersi w pierwszych miesiącach leczenia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań