Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

94.

Usystematyzowane, wewnętrznie spójne i logiczne urojenia to urojenia:

  • A. paranoiczne.
  • B. paranoidalne.
  • C. inkoherentne.
  • D. nihilistyczne.
  • E. odsłonięcia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań