Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

99.

Stabilny i usystematyzowany zespół urojeń bez innych objawów psychopatologicznych uzasadnia rozpoznanie:

  • A. schizofrenii paranoidalnej
  • B. zespołu Munchausena
  • C. osobowości paranoicznej
  • D. konfabulacji
  • E. zaburzeń urojeniowych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań