Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

106. Które ze zdań dotyczących stosowania leków przeciwdepresyjnych (LPD) w przypadku myśli lub tendencji/prób samobójczych jest prawdziwe?

  • A. każda próba samobójcza powinna być leczona farmakologicznie LPD.
  • B. stosowanie LPD zapobiega samobójstwom.
  • C. chorzy leczeni LPD nie popełniają samobójstw.
  • D. skuteczność LPD w redukcji ryzyka samobójstwa nie jest pewna.
  • E. LPD są najczęściej używane w celach samobójczych w Polsce.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań