Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

111. Wskaż prawidłowe stwierdzenia na temat złamania szyjki kości udowej:
1) jest częste u osób w podeszłym wieku;
2) częściej zdarza się u kobiet;
3) leczenie operacyjne polega na zespoleniu odłamów;
4) leczenie operacyjne polega na wszczepieniu protezy;
5) leczenie operacyjne jest wskazane tylko u osób młodych.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 3, 4
  • B. 1, 2, 3
  • C. 2, 3, 4
  • D. 1, 2, 5
  • E. 2, 4, 5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań