Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

113. Podczas gastroskopii wykonywanej z powodu dolegliwości dyspeptycznych u 78-letniego mężczyzny stwierdzono kraterowate owrzodzenie średnicy około 4 cm położone w okolicy wpustu. W pobranych wycinkach stwierdzono utkanie raka żołądka typu jelitowego. Wg klasyfikacji American Society of Anaesthesiology pacjent jest w grupie II. Które z niżej wymienionych postępowań jest najbardziej prawidłowe?

  • A. protezowanie wpustu
  • B. radiochemioterapia neoadjuwantowa
  • C. resekcja żołądka i dystalnego odcinka przełyku.
  • D. gastrostomia odżywcza
  • E. destrukcja zmiany za pomocą koagulacji argonowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań