Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

123. W gastroskopii wykonanej u 55-letniego pacjenta z powodu poszukiwania przyczyny anemii stwierdzono w obrębie trzonu żołądka guz o średnicy 6 cm pokryty prawidłową błoną śluzową, za wyjątkiem owrzodzenia o średnicy ok. 2 cm położonego na szczycie guza. W głębokich wycinkach pobranych z guza stwierdzono wrzecionowate komórki z ekspresją antygenu CD 117. W tomografii komputerowej nie stwierdzono patologicznych ognisk poza zmianą pierwotną. Wskaż najbardziej prawidłowe postępowanie:

  • A. całkowita resekcja żołądka
  • B. całkowita resekcja żołądka z limfadenektomią D3
  • C. klinowa resekcja żołądka
  • D. klinowa resekcja żołądka z limfadenektomią D2
  • E. subtotalna resekcja żołądka z limfadenektomią D2
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań