Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

145. Do kompetencji lekarza rodzinnego nie należy:

  • A. zgłaszanie zachorowania lub podejrzenia zachorowania na chorobę zakaźną do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  • B. zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej.
  • C. stwierdzanie zgonu.
  • D. orzekanie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu w celu poratowania zdrowia.
  • E. orzekanie o konieczności zmiany warunków pracy lub skrócenia czasu pracy ze względu na szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań