Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(204)

151.

Hiperkaliemia polekowa może wystąpić w przebiegu stosowania następujących leków, z wyjątkiem:

  • A. amilorydu
  • B. inhibitorów konwertazy angiotensyny
  • C. blokerów receptora angiotensynowego.
  • D. blokerów receptora aldosteronowego.
  • E. glikokortykosteroidów
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań