Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

156. Do leków stosowanych w resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie zalicza się:

  • A. wazopresyna
  • B. adrenalina
  • C. atropina
  • D. lignokaina
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A i D
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań