Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

167. Najczęściej stosowanym lekiem do przerwania częstoskurczu nadkomorowego z wąskimi zespołami QRS jest:

  • A. adenozyna.
  • B. amiodaron.
  • C. atropina.
  • D. lidokaina.
  • E. propafenon.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań