Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

186. Lekarz orzecznik i komisja lekarska ZUS nie wydają orzeczeń o:

  • A. częściowej niezdolności do pracy.
  • B. całkowitej niezdolności do pracy.
  • C. procentowym uszczerbku na zdrowiu.
  • D. stopniu niepełnosprawności.
  • E. niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań