Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

188.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy z tytułu czasowej niezdolności do pracy przysługuje przez okres nie dłuższy niż 270 dni, jeżeli przyczyną tej niezdolności jest:

  • A. mononukleoza.
  • B. udar mózgu.
  • C. zawał mięśnia sercowego.
  • D. gruźlica.
  • E. AIDS.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań