Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

18. Po upływie 4 tygodni terapii nadciśnienia tętniczego inhibitorem konwertazy angiotensyny u 57-letniego pacjenta nie udało się doprowadzić do osiągnięcia kontroli ciśnienia tętniczego. Wówczas preferowanym postępowaniem jest:

  • A. dodanie drugiego leku
  • B. zamiana leku na inny
  • C. zwiększenie dawki dotychczas stosowanego leku
  • D. konsultacja u hipertensjologa
  • E. żadne z powyższych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań