Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

48. W leczeniu zaostrzenia astmy u dzieci lekiem z wyboru jest:

  • A. lek antycholinergiczny w inhalacji
  • B. beta-2-mimetyk szybkodziałający w inhalacji
  • C. lek przeciwhistaminowy dożylnie
  • D. lek przeciwhistaminowy doustnie
  • E. lek antyleukotrienowy
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań