Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

73. Bliźnięta dwuzygotyczne są:

  • A. ciążą jednokosmówkową jednoowodniową.
  • B. ciążą jednokosmówkową dwuowodniową.
  • C. ciążą dwukosmówkową jednoowodniową.
  • D. ciążą dwukosmówkową dwuowodniową.
  • E. wszystkie powyższe mogą być prawidłowe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań