Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

76. Ciśnienie tętnicze ≥ 140/90 mmHg po 20. tygodniu ciąży oraz białkomocz dobowy ≥ 300 mg to kryteria rozpoznania:

  • A. nadciśnienia ciążowego
  • B. rzucawki
  • C. stanu przedrzucawkowego
  • D. nadciśnienia przewlekłego.
  • E. żadnego z powyższych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań