Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

78. 27-letniej pacjentce o BMI 34 kg/m2, której matka choruje na cukrzycę typu II, wykonano podczas pierwszej wizyty w ciąży oznaczenie stężenia glukozy. Pacjentka jadła ostatni posiłek 3 godziny przed pobraniem krwi. Wynik wyniósł 180 mg/dl (10,0 mmol/l). Jakie powinno być postępowanie?

  • A. rozpoznanie cukrzycy ciążowej.
  • B. wykonanie testu obciążenia 75g glukozy.
  • C. powtórzenie oznaczenia stężenia glukozy między 24. a 28. t.c.
  • D. powtórzenie oznaczenia stężenia glukozy na czczo następnego dnia i jeśli wynik będzie wynosił ≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/l), wdrożenie leczenia.
  • E. wdrożenie leczenia insuliną i ponowne oznaczenie stężenia glukozy po tygodniu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań