Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

81. 40-letnia pacjentka w 10. tygodniu ciąży została przyjęta na oddział ginekologii z silnymi dolegliwościami bólowymi zlokalizowanymi w prawym podbrzuszu, gorączką 38,3ºC, nudnościami i wymiotami. W badaniu przedmiotowym największa bolesność w punkcie McBurneya. W badaniach dodatkowych niewielka leukocytoza, brak zmian w badaniu ogólnym moczu. W badaniach obrazowych wykluczono obecność zmian w przydatkach, potwierdzono obecność ciąży wewnątrzmacicznej. Biorąc pod uwagę powyższy obraz kliniczny najwłaściwszym postępowaniem będzie:

  • A. leczenie zachowawcze antybiotykami i lekami rozkurczowymi aż do ustąpienia objawów.
  • B. postępowanie zachowawcze i przeprowadzenie zabiegu w II trymestrze ciąży.
  • C. natychmiastowe leczenie operacyjne.
  • D. natychmiastowa operacja wraz z podaniem prostaglandyn celem zakończenia ciąży.
  • E. leczenie w trybie planowym po porodzie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań