Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

85. Preferowanym znieczuleniem w operacjach laparoskopowych jest znieczulenie:

  • A. miejscowe
  • B. przewodowe
  • C. ogólne
  • D. podpajęczynówkowe
  • E. zewnątrzoponowe
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań