Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

93. Do kryteriów diagnostycznych zespołu antyfosfolipidowego nie należy/ą:

  • A. białkomocz
  • B. zakrzepica
  • C. powtarzające się utraty ciąż
  • D. obecność przeciwciał antykardiolipinowych
  • E. obecność antykoagulantu toczniowego
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań