Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

120. U 63-letniego mężczyzny stwierdzono guz odbytnicy zlokalizowany około 8 cm od brzegu odbytu. W badaniu histopatologicznym stwierdzono naciek raka gruczołowego. W wykonanej tomografii komputerowej brzucha i miednicy nie stwierdzono przerzutów odległych. W ultrasonografii przezodbytowej stwierdzono guz przekraczający ścianę odbytnicy i naciekający na tkankę tłuszczową mezorektum. Jakie jest prawidłowe postępowanie w takim przypadku?

  • A. protezowanie odbytnicy
  • B. zabieg operacyjny z ewentualną następczą chemioterapią
  • C. neoadjuwantowa radioterapia i zabieg operacyjny
  • D. neoadjuwantowa chemioterapia i zabieg operacyjny
  • E. leczenie operacyjne
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań