Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

128. W diagnostyce kurczu wpustu (achalazja) podstawowymi badaniami diagnostycznymi są:

  • A. rentgenogram (skopia) górnego odcinka przewodu pokarmowego, manometria i endoskopowa ultrasonografia (EUS).
  • B. rentgenogram (skopia) górnego odcinka przewodu pokarmowego, manometria i badanie endoskopowe.
  • C. rentgenogram (skopia) górnego odcinka przewodu pokarmowego, tomografia komputerowa jamy brzusznej i badanie endoskopowe.
  • D. tomografia komputerowa jamy brzusznej, EUS i manometria przełyku.
  • E. żadne z wyżej wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań