Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

136. Skala wg Centora/McIsaaca jest narzędziem służącym do:

  • A. oceny prawdopodobieństwa ostrego zakażenia Streptococcus pyogenes gardła lub migdałków u dorosłych i dzieci.
  • B. oceny stopnia zaburzeń czynności poznawczych u osób powyżej 80 roku życia.
  • C. oceny stopnia ciężkości zaostrzenia astmy oskrzelowej u dorosłych i dzieci.
  • D. oszacowania ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów z więcej niż jednym czynnikiem ryzyka cukrzycy.
  • E. oceny ryzyka zgonu w przebiegu pozaszpitalnego zapalenia płuc u dorosłych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań