Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

139. Zakwalifikowanie ucznia do grupy A w zakresie zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego oznacza, że uczeń:

  • A. jest zdolny do zajęć wychowania fizycznego bez ograniczeń.
  • B. jest zdolny do zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniami i wymaga specjalnej uwagi nauczyciela.
  • C. wymaga dodatkowych zajęć ruchowych, korekcyjnych.
  • D. jest niezdolny do zajęć wychowania fizycznego, ale uczestniczy w zajęciach rehabilitacyjnych.
  • E. jest niezdolny do zajęć ruchowych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań