Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

152. W godzinach wieczornych do szpitalnego oddziału ratunkowego rodzina przywiozła mężczyznę lat 35 z powodu występującej u niego gorączki do 40°C oraz zaburzeń świadomości. W trakcie badania pacjenta lekarz dyżurny stwierdził ponadto objawy: wzmożonego napięcia mięśniowego, szczękościsku, mioklonii, tachykardii zatokowej i umiarkowanego nadciśnienia tętniczego. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono jedynie leukocytozę i podwyższoną aktywność kinazy kreatynowej w surowicy. Z wywiadu od rodziny wiadomo, że pacjent od 15 lat leczy się z powodu schizofrenii, ostatnio przyjmując preparat klozapiny w dawce dziennej 500 mg. Przyczyną stanu pacjenta jest najprawdopodobniej:

  • A. złośliwy zespół neuroleptyczny
  • B. hipertermia złośliwa
  • C. zespół serotoninowy
  • D. śmiertelna katatonia
  • E. przełom tarczycowy
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań