Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

156. Litera O w algorytmie MNOPRTS oznacza:

  • A. mOnitorowanie stanu pacjenta
  • B. Oksygenację czyli prowadzenie tlenoterapii
  • C. infOrmowanie pacjenta o sytuacji
  • D. transpOrt
  • E. żadne z powyższych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań