Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

159. Przed podjęciem decyzji dotyczącej rozpoczęcia fibrynolizy personel medyczny stosujący tę procedurę powinien dokładnie rozważyć wszystkie przeciwwskazania i ryzyko związane z tą procedurą. Spośród wymienionych poniżej przeciwwskazań wszystkie należą do przeciwwskazań bezwzględnych, z wyjątkiem:

  • A. ciąży i okresu do pierwszego tygodnia połogu.
  • B. udaru niedokrwiennego przebytego w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
  • C. krwawienia z przewodu pokarmowego w ciągu ostatniego miesiąca.
  • D. znanego zaburzenia układu krzepnięcia.
  • E. tętniaka rozwarstwiającego aorty.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań