Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

189. Zgodnie z celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 dla opanowania epidemii chorób sercowo-naczyniowych i udarów mózgu w populacji Polski konieczne jest:

  • A. zwiększenie aktywności fizycznej ludzi.
  • B. ograniczenie palenia tytoniu i spożycia alkoholu.
  • C. poprawa sposobu żywienia ludności i ograniczenie występowania otyłości oraz cukrzycy.
  • D. wczesna diagnostyka czynników ryzyka tych chorób.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań