Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

191. Następujące określenie:„to planowe i kompleksowe działania obejmujące przekaz wiedzy, doświadczeń i praktycznych umiejętności mających na celu umacnianie zdrowia” dotyczy:

  • A. edukacji zdrowotnej
  • B. systemu ubezpieczeń zdrowotnych
  • C. transformacji demograficznej
  • D. transformacji epidemiologicznej
  • E. żadnego z powyższych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań