Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

10. Przerost mięśnia lewej komory serca u pacjentów w stadium 5 przewlekłej choroby nerek jest częstym powikłaniem i może być następstwem:

  • A. przeciążenia objętościowego
  • B. stymulacji układu sympatycznego
  • C. nadciśnienia tętniczego
  • D. niedokrwistości
  • E. wszystkich wyżej wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań