Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

205. Zespół ratownictwa medycznego przywiózł do szpitalnego oddziału ratunkowego 8-letnią dziewczynkę. Dziecko jest nieprzytomne, oceniane wg GCS na 5 pkt, niewydolne oddechowo, zaintubowane. W badaniu przedmiotowym: anizokoria źrenic L>P, prężenia, dodatni objaw Babińskiego. Z wywiadu od rodziców wiadomo, że od ok. 6 miesięcy występowały epizody bólu głowy, stopniowo nasilające się, a od dwóch dni dziecko było apatyczne, występowały nudności i wymioty. W dniu dzisiejszym bardzo silny ból głowy i nagła utrata przytomności. Jaka będzie prawidłowa kolejność postępowania diagnostycznego?

  • A. nakłucie lędźwiowe, tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy.
  • B. tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy i ewentualnie nakłucie lędźwiowe.
  • C. tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy, angiografia mózgowa.
  • D. nakłucie lędźwiowe, magnetyczny rezonans jądrowy.
  • E. prawidłowa odpowiedź to B lub C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań