Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

78. Triada Gregga to zespół wad wrodzonych wywołanych wewnątrzmacicznym zakażeniem wirusem:

  • A. cytomegalii
  • B. różyczki
  • C. ospy wietrznej
  • D. odry
  • E. świnki
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań