Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

112. Złamanie szyjki kości udowej może stanowić zagrożenie życia u osób starszych w związku z powstałymi na skutek unieruchomienia powikłaniami, takimi jak:
1) zakrzepica;
2) zatorowość płucna;
3) infekcja dróg moczowych;
4) zaburzenia rytmu serca;
5) wodobrzusze.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 3
  • B. 3, 4
  • C. 1, 2
  • D. 1, 2, 4
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań