Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

117. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące uchyłku gardłowo-przełykowego Zenkera:
1) jest to najczęściej występujący uchyłek przełyku;
2) główną przyczyną jest zaburzenie relaksacji górnego zwieracza przełyku;
3) może być przyczyną całkowitej niedrożności przełyku;
4) może być przyczyną powstania zespołu Mendelsona;
5) dużych rozmiarów uchyłek może spowodować chrypkę.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 4
  • B. 2, 3, 5
  • C. 1, 2, 3
  • D. 1, 4, 5
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań