Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

119. Częściowe ściągnięcie płytki paznokciowej w leczeniu zanokcicy palca I stopy prawej powinno być przeprowadzane:

  • A. w znieczuleniu przewodowym (Obersta).
  • B. w znieczuleniu miejscowym - nasiękowym.
  • C. przez zastosowanie chlorku etylu miejscowo.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi B i C.
  • E. znieczulenie nie jest wymagane.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań