Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

133. W przypadku pozaszpitalnego zapalenia płuc u dorosłych lekiem I rzutu w warunkach ambulatoryjnych jest:

  • A. amoksycylina
  • B. amoksycylina z kwasem klawulanowym
  • C. makrolid
  • D. cefalosporyna
  • E. penicylina benzylowa
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań