Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

152. W napadowym migotaniu przedsionków nie należy od razu przeprowadzać leczenia umiarawiającego ze względu na ryzyko wystąpienia powikłań zatorowych:

  • A. jeśli objawy trwają dłużej niż 3 doby.
  • B. jeśli objawy trwają dłużej niż 2 doby.
  • C. jeśli objawy trwają dłużej niż 24 godziny.
  • D. u pacjentów powyżej 60. r.ż., u których ryzyko powikłań zakrzepowych jest niższe.
  • E. zawsze należy dążyć do przywrócenia rytmu zatokowego w napadowym migotaniu przedsionków.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań